Chief General Managers /General Managers

 • Home
 • About us   >
 • General Managers

CHEIF GENERAL MANAGERS (HEAD OFFICE)

 • Dilip Kumar Jain

 • V Sundaresan

 • Amit Kumar Srivastava

 • Hemant Verma

 • Sanjay Varshneya

 • Rakesh Grover

 • Sanjeevan Nikhar

 • Rakesh Gandhi

 • Rajeeva

 • Sunil Kumar Chugh

 • Sumanta Mohanty

 • S K Rana

 • Mahendra Dohare

 • Sunil Kumar Goyal

 • Sanjay Gupta

GENERAL MANAGERS (HEAD OFFICE)

 • Mahesh Dhawan

 • Pramod Kumar Dubey

 • Alok K Goel

 • Soumendu Kumar Dash

 • Praveen Kumar Sharma

 • Surindar Pal Singh

 • Suresh Kumar Jain

 • Akhilesh Kumar Garg

 • Ganpat Lal

 • Dinesh Chandra

 • Sanjeev Kumar Dhupar

 • Surinder Kumar Thapar

 • Ram Janam Verma

 • Raman Grover

 • Surendra Kumar Verma

 • Amresh Prasad

 • Manish Agrawal

 • Prem Kumar Aggarwal

 • Sudhir Dalal

 • Mousumi Majumder

 • Kiran Kumar Tarania

 • Anupam

 • Divyang Rastogi

 • Debarchan Sahoo

 • Sandeep Kumar Mangal

 • Nidhi Kapil Bhargava

 • Swarajya Lakshmi M.

 • Sumesh Kumar

 • Paresh Kumar Das

 • Kumud Negi Varshneya

 • Atish Kumar Rout

 • Ajay Kumar Kapoor

 • Ramani Ranjan Mishra

 • Pratap Keshari Mallick

 • Aditya Kumar Padhi

 • Kuldeep Singh Rana

 • Mohit Dhawan

 • Monojit Majumdar

 • Ashwini Kumar Pandey

 • Pramod Ranjan Tufan

 • Amitabh Rai

 • Lalit Taneja

ZONAL MANAGERS (CGM)

 • Sameer Bajpai

 • Bibhu Prasad Mahapatra

 • Firoz Hasnain

ZONAL MANAGERS (FIELD)/GENERAL MANAGERS (FIELD)

 • Sudhanshu Shekhar Das

 • Vadisetti Srinivas

 • Radha Krishan Bajpai

 • Shailendra Singh Bora

 • Parveen Goyal

 • Uday Bhaskar Reddy Alturu

 • Naresh Kumar Garg

 • Sanjeev Kumar Dubey

 • Dipankar Mahapatra

 • Puskar Kumar Tarai

 • Ajay Kumar Singh

 • Chittaranjan Prusty

 • Jan Mohammed

 • Dr. Rajesh prasad

 • Deepak Kumar Shrivastava

 • Sachidanand Dubey

 • Mrityunjay

 • Sumant Kumar

 • Bhuvaneswari Venkatraman

CHIEF GENERAL MANAGERS (OVERSEAS)

 • Binay Kumar Gupta