Chief General Managers /General Managers

 • Home
 • About us   >
 • General Managers

CHIEF GENERAL MANAGERS (HEAD OFFICE)

 • Dilip Kumar Jain

 • V Sundaresan

 • Amit Kumar Srivastava

 • Hemant Verma

 • Sanjay Varshneya

 • Rakesh Grover

 • Sanjeevan Nikhar

 • Rakesh Gandhi

 • Rajeeva

 • Sunil Kumar Chugh

 • S K Rana

 • Sunil Kumar Goyal

 • Sanjay Gupta

 • Sunil Agrawal

 • Amresh Prasad

GENERAL MANAGERS (HEAD OFFICE)

 • Mahesh Dhawan

 • Pramod Kumar Dubey

 • Soumendu Kumar Dash

 • Praveen Kumar Sharma

 • Surindar Pal Singh

 • Akhilesh Kumar Garg

 • Vadisetti Srinivas

 • Ram Janam Verma

 • Parveen Goyal

 • Surendra Kumar Verma

 • Manish Agrawal

 • Prem Kumar Agrawal

 • Sudhir Dalal

 • Mousumi Majumder

 • Kiran Kumar Tarania

 • Anupam

 • Divyang Rastogi

 • Naresh Kumar Garg

 • Debarchan Sahoo

 • Sandeep Kumar Mangal

 • Nidhi Kapil Bhargava

 • Swarajya Lakshmi M.

 • Sumesh Kumar

 • Paresh Kumar Das

 • Kumud Negi Varshneya

 • Atish Kumar Rout

 • Ramani Ranjan Mishra

 • Pratap Keshari Mallick

 • Aditya Kumar Padhi

 • Kuldeep Singh Rana

 • Gaurav Gupta

 • Monojit Majumdar

 • Pramod Ranjan Tufan

 • Ashwini Kumar Pandey

 • Lalit Taneja

 • Amitabh Rai

 • Vijay Kuldeep Kumar

 • Pulin Kumar Pattanaik

 • Kausik Chattopadhyay

 • Rajesh Kumar

 • Uttam Kumar

 • Balbir Singh

 • Anju Mittal

 • Nitil Pandya

ZONAL MANAGERS (CHIEF GENERAL MANAGERS)

 • Sameer Bajpai

 • Firoz Hasnain

ZONAL MANAGERS (GENERAL MANAGERS)

 • Sudhanshu Shekhar Das

 • Radha Krishan Bajpai

 • P Mahender

 • Shailendra Singh Bora

 • Sanjeev Kumar Dubey

 • Dipankar Mahapatra

 • Ajay Kumar Singh

 • Chittaranjan Prusty

 • Jan Mohammed

 • Dr. Rajesh prasad

 • Deepak Kumar Shrivastava

 • Sachidanand Dubey

 • Mrityunjay

 • Sumant Kumar

 • Bhuvaneswari Venkatraman

 • Rajesh Kumar

 • Amritabh Anand

 • Ashish Kumar Chaturvedi

 • Parmesh Kumar

 • Manoj Kumar Srivastava

GENERAL MANAGERS (OTHER OFFICES)

 • Purna Chandra Behera

 • Bikramjit Shom

 • Mohd. Maqsud Ali

 • Mukul Sahay

 • Puskar Kumar Tarai

 • Shankar Subramaninan Iyer

 • Ajay Kumar Kapoor

 • Rajesh Bhowmick

 • Rajeev Jain

 • R Pushpalatha

CHIEF GENERAL MANAGERS (OVERSEAS)

 • Binay Kumar Gupta